? .: Serafin :.
Dobrodo?li/Welcome
 
 

Tvrtka Serafin d.o.o. zastupnik je i uvoznik asortimana jedne od najstarijih pr?ionica kave u Europi, talijanske tvrtke Hausbrandt Trieste 1892.

Orijentirani na vrhunsku kvalitetu i uslugu, prije svega da se zadovolje zahtjevi i najve?ih sladokusaca i poznavatelja pravog talijanskog espressa, nama je na prvom mjestu zadovoljan kupac.

 

GOURMET, ESPRESSO ACADEMIA, SUPERBAR, TRIESTE, KAVA BEZ KOFEINA U DOZI, VRU?A ?OKOLADA, ?OKOLADNI BOMBONI I ?E?ER, LINIJA PROIZVODA NAMIJENJENA UREDIMA...

Me?u ostalim nudimo i vanjske reklame za caffe barove, kao i sav reklamni materijal.

 

ESPRESSO APARATI U NA?OJ PONUDI...
La San Marco 95.21 3 grupe, La San Marco 95.22 2 grupe, La San Marco 95.22 3 grupe, La Spaziale New EP 2 i 3 grupe

MLINCI ZA KAVU
Mazzer Super Jolly, Mazzer Major

 
One uzrokuju me?udjelovanje proteina i ?e?era koji stvaraju najva?nije arome. Tokom ove faze zrno gubi 20% svoje te?ine, a volumenski se pove?ava za 60%. Kvaliteta kofeina uglavnom ostaje ista. intenzitet i stupanj pr?enja tako?er mo?e varirati ovisno o ukusima i zahtjevima pojedinih tr?i?ta, odnosno potro?a?a. On varira od laganijeg pr?enja koji stvara kiseliji okus, pa do ja?eg pr?enja koja poja?ava gor?inu kave, (od 12 do 15 minuta).
 

Zadatak pripremiti dobru ?alicu espressa na kraju uvijek ostaje na stru?nosti barmena i na njegovu znanju pri pripremi iste...

U prilogu Vam donosimo primjere kvalitete obrade espressa kako bi i sami znali uo?iti razliku;

 
   
  Svijetlo sme?je boje lje?njaka  
   
  Sme?a boja tzv."redovni?ka odora" sa tamno crvenim prugama  
   
  Tamno sme?a boja, sa sredi?njom crnom rupom  
   
 
If it is for a hair extensions, if you get a bangs hairstyle after the clip in hair extensions, will it be more interesting! Girls who have not yet grown bangs can actually try hair wigs bangs! A nice wig bangs Hair style can make you feel remy hair extensions more lovely!