? .: Serafin :.
Dobrodo?li/Welcome
 
Otkrijte neponovljiv do?ivljaj ?alice Gourmeta

Izbor najkvalitetnije kave. Po?etkom 20. stolje?a proizvodila se kava osobite i profinjene kvalitete. Namjenjena prvenstveno za Europsku aristokraciju, kasnije poznata pod imenom "gourmet". Sirovinu za ovu mje?avinu Hausbrandt nabavlja sa najboljih planta?a koje se nalaze na nadmorskim visinama izme?u 800 i 2000 metara. Nakon ?to sazriju, plodovi kave beru se ru?no, skida im se ovoj, i ostavljaju su?iti na suncu.

Jedinstvena mje?avina. Kada stignu u Italiju iz Kolumbije, Gvatemale, Salvadora i Brazila gdje su bile ?uvane u drvenim silosima, ove presti?ne vrste kave prolaze i daljnje kontrole kvalitete, kako bi zadr?ale sve osobitosti arome i okusa, te zadovoljile zahtjeve najistan?anijih osjetila ljubitelja kave.

Savr?eno pr?enje. Suvremeni strojevi za pr?enje kave, vrhunska ra?unala, neprestano pra?enje procesa pr?enja, te neprocijenjivo iskustvo Hausbrandtovih tehnologa najbolja su garancija za savr?en i neponovljiv kona?an rezultat.

Savr?eni odnos aroma. Ekskluzivna ?alica, originalan design, oblik prilago?en za kompletan ugo?aj i kava Gourmet, nadopunjuju se u savr?enstvu okusa koji karakterizira slatka i vo?na aroma intenzivnog mirisa i izra?ajna okusa. Ljubitelj kave Gourmet postupno otkriva sve njene kvalitete, a osjetila jo? dugo ostaju zaokupljena sa neusporedivim okusom koji traje.

ESPRESSO ACADEMIA

Navodno najbolja kava koja se poslu?uje u Italiji.
Zasigurno najbolji na?in da se predstavite va?im gostima.

Nakon 24 mjese?nog ispitivanja Talijanska akademija Patisserie Masters dodijelila je Hausbrandtu certifikat za vrhunsku kvalitetu kave. To je cijenjno priznajnje Hausbrandtu koji od 1892 konstantno odr?ava kvalitetu na najvi?em nivou, promi?e kulturu konzumiranja espressa, pru?aju?i potro?a?u savr?enu ?alicu kave.
U ?ast Akademije, Hausbrandt je promovirao Espresso Accademia, visokokvalitetnu, vrhunski balansiraniu mje?avinu aroma i kava, namjenjene samo odabranim kupcima.

Kako bi omogu?ili ovaj viskovrijedni proizvod Hausbrandtovi stru?njaci biraju samo vrhunske sorte kave Brazila i Centralne i Ju?ne Amerike. Kroz izbor s najvi?im kriterijima nabavljaju se samo najbolje sirovine. U Italiji se svako zrno odabire i kontrolira putem najsuvremenije tehnologije. Nakon tog po?inje faza obrade u kojoj se mije?aju najfinije vrste kave jedinstvena okusa. Ovaj proces obavlja se pod kontrolom stru?nog osoblja, ?to u kona?nici pru?a proizvod vrhunskog i zaokru?enog okusa, intenzivne arome, i konstantne kvalitete.

Kako bi ovoj kavi dali njenu jedistvenu aromu proces sporog pr?enja je od fundamentalne va?nosti. Zbog toga Hausbrandt nadzire ovaj proces sa sofisticiranim kompjuterima koji konstantno kontroliraju dopu?teni nivo temperature przenja. Tajna uspjeha je zasigurno u Hausbrandtovim stru?njacima, koji jedini mogu osigurati da se cijeli proces, kao i pr?enje odvijaju na najbolji na?in.

1000 g. "Superbar"

Pa?ljivo izbalansirana mje?avina kave ?ija kvaliteta garantira puni i neponovljiv okus. Kava koja ima osobnost...

cod. proizvod pakiranje tezina tip. komada/pkt. europaleta
          kom. kg pkt./sloj slojeva ukup.pkt. kg
517 Superbar Viseslojna
aluminijska
vrecica
1000 g zrno 6 6 12 7 84 504

 

1000 g. "Trieste"

Sva tradicija espressa u svom najjednostavnijem i najizra?ajnijem obliku. Jednostavna za pripremu, savr?eno izbalansirane arome, te okusa. Kava za svaki dan.

cod. proizvod pakiranje tezina tip. komada/pkt. europaleta
          kom. kg pkt./sloj slojeva ukup.pkt. kg
516 Trieste Viseslojna
aluminijska
vrecica
1000 g zrno 6 6 12 7 84 504

 

Hausbrandt kava bez kofeina

Za one koji uzivaju u kavi bez kofeina

Tehni?ki podaci:

* Netto te?ina kutije: 500g
* Tip: mljevena kava
* Pakiranje: 72 doze
* Svaka doza je pakirana u aluminijsku vre?icu

VRU?A ?OKOLADA, ?OKOLADNI BOMBONI I ?E?ER

Paleta dodataka za bar...

Dobru uslugu ?ine i mnogi detalji. Hausbrandt nudi paletu dodataka koji uz vrhunsku kavu zaokru?uje prepoznatljivost tvrtke.

cod. proizvod pakiranje te?ina tip. trans/pak. slika
          kol. kg  
494 Kava od
?itarica
Orzoexpress
25*6g
doza
150 g. mljeveno 12 1,8

490 Vru?a
?okolada
Choko-là
50*25g
vre?ica
150 g. prah 2 2,5
491 Vru?a
?okolada
Choco-là
kilsko
pakiranje
1000 g. prah 6 6
595 ?e?er 1000
vre?ica
5 kg kristal 1 5
600 ?okoladice 750 kom 1000 g. drazeje 2 2
485 Umjetno
sladilo
300*0,9g
vre?ica
270 g. prah 6 1,62

 

LINIJA PROIZVODA NAMIJENJENA UREDIMA

Espresso aparati za kavu u dozi

Gotovo dobar kao espresso aparat za ugostiteljske objekte. Vrlo jednostavan za rukovanje. Omogu?ava vam da osjetite u?itak kvalitetnog espressa i u svom uredu. Hausbrandt kava je savr?ena za mnoge situacije: za obitelji, urede, manje restorane.

Kava u dozi Hausbrandt

Kako bi pru?ili u?itak pravog espressa i u vlastitom domu ili uredu, Hausbrandt je napravio mje?avinu mljevene kave u dozi dizajnirana tako da i neiskusnom pripravlja?u omogu?i spravljanje pravog talijanskog espressa u najkra?em mogu?em roku. Precizno dozirana, fino izmljevena i spre?ana. Vama ostaje samo da dozu pravilno ubacite u aparat.

VANJSKE REKLAME

Kod 340F - Svijetle?a reklama 200x50 cm jednostrana (s prostorom za va? logo)
Kod 340 - Svijetle?a reklama 200x50 cm jednostrana
Kod 335F - Svijetle?a reklama 70x100 cm dvostrana
Kod 336 - Svijetle?a reklama 50x50 cm dvostrana
Kod 336F - Svijetle?a reklama 50x50 cm jednostrana
Kod 342F - Pleksiglas reklama 39x39 cm, 15 mm debljine sa vijcima za monta?u

REKLAMNI MATERIJAL

Kod 395 - Svijetle?a unutarnja reklama 66x28 cm
Kod 941 - Plastificirane naljepnice za mlince i aparate za kavu
Kod 355 - Sat
Kod 930 - Espresso ?alice
Kod 931 - Capuccino ?alice
Kod 916 - Plasti?ni drza? za salvete za ?ank
kod 939 - Plasti?ni dr?a? za salvete za stol

 
After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.